Digitaliziran Katalog vozila

 

U suradnji s Centrom za Vozila Hrvatske d.d. digitalizirani su katalozi vozila: Katalog orijentacijskih novonabavnih cijena motornih vozila, Katalog orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila i Katalog tehničkih podataka. Svi katalozi su dostupni na adresi: https://kat.cvh.hr.

Više o katalogu...

   Povratak na sve novosti
Ključ uspjeha naših projekata je u odabiru kvalitetnih ljudi i njihovom stalnom usavršavanju. Posjedujemo niz industrijskih certifikata kao što su: MCPD, MCTS, MCITP, CompTIA A+